הקדמה מאת האופטימית פרויקט עצמאים כלכלית הינו פרויקט אשר מסקר אנשים שהגיעו לעצמאות כלכלית בשלב מוקדם בחיים. כלומר, הגיעו למצב שבו ההכנסות הפסיביות שלהם […]

פרויקט עצמאים כלכלית – רעיונות להכנסה פסיבית : איך לכתוב ספר רווחי לקריאת הפוסט