השקעה במדד

אומרים שאף אחד לא יכול לנצח את המדד
אבל מי בדק את זה ועל מי?
האם הנחת היסוד הזו בהכרח נכונה?

אי אפשר לנצח את המדד! האמנם?? לקריאת הפוסט