cashflow

לאחרונה החלפתי את ההתמכרות רבת השנים שלי לקאנדי קראש במשחק Cashflow. אם אני הולכת לבזבז את הזמן במשחק אידיוטי, לפחות שיועיל איכשהו. למי שלא …

7 דברים שלמדתי ממשחק Cashflow לקריאת הפוסט